Garantie

Productfouten

Wij doen er alles aan om alle artikelen grondig te controleren voor het verzenden. Desondanks kan het gebeuren dat wij een fout, of verborgen fout, niet opmerken. Ook kan het zijn dat een artikel na gebruik ernstige fouten vertoont.

Indien dit voorkomt, dan vragen wij je om ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen via andy.camps@luchtwinkel.be. Let wel: een klacht wordt enkel aanvaard eenmaal wij het artikel hebben gezien en gecontroleerd. Praktisch wilt dit zeggen dat we gewoonlijk vragen om het artikel terug te sturen ter controle.

Fouten aan het artikel door bijvoorbeeld verkeerde montage (mechanisch, elektrisch, ...) worden niet aanvaard. Wij vragen je dan ook om altijd de montage-instructies van het artikel te lezen en te volgen. Bij twijfel kan je ons altijd om raad vragen. Het adres is hetzelfde als hierboven.

Garantieperiode

De standaard garantieperiode voor onze artikelen is 2 jaren. Deze garantie is niet van toepassing op verbruiksartikelen zoals filters of tape. Wanneer deze verbruiksartikels in grotere hoeveelheid aangekocht worden, dan wordt verondersteld dat ze nagekeken worden bij ontvangst. Klachten over beschadigingen of veroudering van dergelijke verbruiksartikels worden niet door de garantie gedekt. De koper heeft zelf de verantwoordelijkheid voor de goede stockage van deze verbruiksartikelen.

Garantie

De klant kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

  • indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
  • indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van de aankoopbon en serienummer.
  • indien vermeld staat de verpakking te bewaren en dit niet gebeurd is.
  • indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Firma Tri-Cam BVBA zijn verricht.
  • bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
  • indien het artikel niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
  • indien het artikel wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
  • indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Firma Tri-Cam echter geen defect geconstateerd kan worden.

De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Firma Tri-Cam afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.